عیدی شما دوستان عزیز برای سال 99

ویس عنوان رویداد: کارگاه روش های افزایش فروش یک وب سایت

یشتر کسب و کارها برای این که امروز بتوانند در این بازار پر رقابت به یکی از بهترین های صنف خودشان تبدیل شوند، وارد موضوع بازاریابی اینترنتی شده اند.

عموم این کسب و کار ها وب سایت خودشان را راه اندازی کرده اند و انتظار دارند تا هزینه هایی که برای بازاریابی اینترنتی متحمل شده اند برایشان مشتریان بیشتری بیاورد، اما خب کار همیشه آنطور که انتظارش را می کشند نتیجه نمی دهند.

شما چه یک شرکت خدماتی باشید یا یک فرد حقیقی که صاحب وب سایت خود هست دغدغه هایی برای افزایش مشتریان خود دارید.

اگر صاحب وب سایت شخصی یا صاحب یک فروشگاه اینترنتی  یا مسئول مدیریت وب سایت شرکت خدماتی خود هستید می تونید این ویس رو گوش کنید تا با روش هایی آشنا شوید که باعث افزایش فروش و مشتریان واقعی شما شوند.