کانال های ارتباطی خودتان با مشتریان را ایجاد کرده اید که می تونه وب سایت یا شبکه های اجتماعی باشه اما مشتری یا کاربر به سادگی شما را در بین این همه وب سایت یا پیج شبکه های اجتماعی پیدا نمی کند. خوبه که برای وب سایت خودتان با مفاهیم سئو آشنا باشید تا بتونید ترافیکی از کاربرای برای وب سایت خود جذب کنید. شبکه های اجتماعی خودتان ماننده اینستاگرام را به خوبی مدیریت کنید و مشتری واقعی را جذب کار خود بکیند . پیشنهاد می کنم تا این کتاب که در رابطه با سئو وب سایت هست را بخوانید. دانلود کتاب سئو