توی خیلی از startup ها در رابطه با سنجش میزان بازار و اعتبار سنجی طرح ها صحبت میشه، همانطور که اطلاع دارید بیشتر استارت  آپ های ایرانی به سمت کسب و کار های اینترنتی می روند و دلیل خوبی هم برای این کار دارند (سود بیشتر )  اما راه کاری برای این که چطور این کار ها انجام میشه داده نمی شود و عموما افراد با تست طرح و ایده خودشان متوجه می شوند که چند ماه است برای تعداد بسیار کمی مشتری برای طرح خود تلاش می کردند و در نهایت سر خورده شکست را می پذیرند. همه افراد متوجه این موضوع شده اند که داشتن یک مشاور حرفه ای در کنار کاری که شروع می کنند می تواند دنیای آنها را تغییر دهید و برای رسیدن به هدف مسیر کوتاهی را بسازد.